Na Uy

Vatican - Monaco - Italia - Thuỵ Sĩ - Pháp -
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện : Máy bay

Đan Mạch - Na Uy - Thuỵ Điển - Phần Lan -
Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
Phương tiện : Máy bay