Vatican

Vatican - Monaco - Italia - Thuỵ Sĩ - Pháp -
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện : Máy bay